Aktuality

Aktuality

Žně 2023

   

Exkurze 2023

Kralovická zemědělská výstava na Hadačče 2023 – vítězství Hanky (2.laktace + rezervní šampionka)

Výsledky

Výměna chladicího zařízení na mléko, Příkosická zemědělská a.s

Číslo projektu: reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026464

Projekt „Výměna chladicího zařízení na mléko, Příkosická zemědělská a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace technologie chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem a kondenzačními jednotkami. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Žně 2022

Novinka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut ...

Novinka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut ...