Pěstování obilovin

Hospodaříme na téměř 3400 ha půdy, ze které je více než 2600 ha orné. Na zbylé ploše o rozloze přibližně 800 ha jsou trvalé travní porosty. V rostlinné výrobě produkujeme obiloviny, jako je pšenice, oves, ječmen, tritikale (hybridní obilnina, která vznikla křížením žita a pšenice a může být známa také pod českým názvem „žitovec“), okrajově také řepku a technické plodiny. Hlavní důraz je kladen na výrobu objemových krmiv k zabezpečení chodu živočišné výroby.

Pěstujeme také kukuřici nebo hrách. Tyto plodiny využíváme jako základní výrobní složku pro siláže. Travní porosty slouží pro seno a senáž k našim vlastním účelům, ale odkoupit si ji pro své potřeby mohou i další malochovatelé. K prodeji nabízíme i řepku olejku a nadbytek vyprodukovaných obilovin.

Příkosická zemědělská a. s. prosazuje udržitelný typ zemědělství, proto se snaží navracet zemědělské půdě organiku a ročně je schopna zaorat vlastní hnůj a kejdu zpět do půdy o rozloze až ¼ z celkové plochy.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás